V dňoch 1. 7. až 9.8. 2019 prebiehal v našich areáloch denný športový tábor. Obrázkami sa vrátime k všetkým šiestim úspešným turnusom, ktoré absolvovalo 271 detí.