RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p.o. pripravil počas šiestich prázdninových týždňov pre deti vo veku 6 – 14 rokov denný športový tábor.  Viac ako 212 detí strávilo počas tohto obdobia čas športovaním, výletmi a rôznymi zaujímavými aktivitami. Pod dohľadom metodikov a pod dozorom animátorov si mohli deti naplno užívať všetky aktivity, ktoré boli pripravené v areáloch pod hlavičkou RŠK, p.o. alebo v externých priestoroch.

Každý jeden turnus bol jedinečný, za čo patrí veľká vďaka ľuďom, ktorí sa počas šiestich týždňov starali o bezproblémový chod denného tábora.  Možnosti ako tráviť deň bola celá kopa. Výlety poznávacie, výlety zamerané na šport, návšteva kúpaliska Delfín a športové turnaje v našich krásnych areáloch.

Výlety poznávacie

Jaskyňa Driny, hrad Červený Kameň, koníky v Hrubej Borši. V každom z turnusov, sme navštívili miesta, kde sa len tak často deti nedostanú. Miesta, ktoré sú svojim spôsobom čarovné, atraktívne a zároveň majú výchovno vzdelávací charakter. Návšteva jedinej jaskyne na západnom Slovensku a možnosť vidieť nádhernú kvapľovú výzdobu zanechala v deťoch skvelý dojem.

Výlet na Červený kameň patril k ďalším výnimočným zážitkom v našom tábore. K nahliadnutiu boli rôzne dobovo zariadené miestnosti, rytierska sála a mnoho iných zaujímavých atrakcií. Naši táborníci mohli vidieť skutočný život na hrade v daných obdobiach.

Okrem náučno vzdelávacích výletov sme absolvovali aj návštevu jazdeckého areálu v Hrubej Borši. Deti mali možnosť dozvedieť sa čo to o výchove koníkov, o tom ako sa o kone starať, ako na koňoch jazdiť a ako sa k nim správať. Odvážnejší si mohli vyskúšať jazdu, a aspoň na chvíľku sa tak mohli stať jazdeckými profesionálmi.

Výlety spojené so športovými aktivitami

Návšteva kúpaliska Delfín a  športoviska na Novej Dobe, aj to bolo spestrenie jednotlivých turnusov. Športovisko na Novej Dobe ponúklo okrem prechádzky k nemu aj mnoho zaujímavých športových vyžití pre deti všetkých vekových kategórií. Multifunkčné ihrisko dávalo možnosti na rôzne kolektívne športy, preliezky zas umožnili individuálne športové vyžitie. Akonáhle počasie povedalo nie, táborníci  navštívili športové centrum v OC Cubicon. Trampolíny a opičie dráhy dali deťom v pozitívnom slova zmysle zabrať. Samozrejme ak to počasie dovolilo, návšteva kúpaliska Delfín patrila k tým športovým aktivitám, ktoré mali najväčší úspech.

Areál netradičných športov

Rôzne turnaje a súťažné disciplíny spestrili deň všetkým táborníkom v peknom, multišportovom areáli netradičných športov. Futbal, florbal, tenis a ping pong dominovali v aktivitách väčšiny detí.

Martin Kováč (metodik): „Organizačne sme všetko zvládli na jednotku. Vždy sa snažíme, aby tábor organizovaný RŠK p.o. spĺňal tie najprísnejšie kritériá. Bezpečnosť detí, kvalitná strava a samozrejme atraktívny program sú pre nás veľmi dôležité.  Pracujeme na tom, aby sme sa každým rokom posúvali ďalej, hľadáme nové možnosti športového a náučného smerovania tábora. Počas šiestich týždňov sme mali možnosť spoznať mnoho detí, ktorých tváre zdobil úsmev a radosť. Videli sme športového ducha a chcenie detí naučiť sa niečo nové. Touto cestou by som sa rád poďakoval všetkým animátorom, môjmu kolegovi Andrejovi Pustayovi a samozrejme deťom a rodičom. Tešíme sa na budúci rok.“

IMG_6576 20160706_102205

20160706_104136 IMG_6493