V mesiaci júl a august usporiadal RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. tradičný a veľmi úspešný projekt pod názvom „Ružinovské športové prázdniny 2018.“ V dátume 2.7. 2018 – 10.8. 2018 sa v šiestich turnusoch vystriedal rekordný počet 270 detí vo veku od 7 – 14 rokov.

Snahou RŠK, p. o. je využiť potenciál športovísk, ktoré naša mestská časť ponúka. Centrálou, tak ako po minulé roky bol areál pri Štrkoveckom jazere, Areál hier Radosť Štrkovec. Práve toto bol hlavný stan táborníkov, odkiaľ sa spolu s profesionálnymi animátormi presúvali na rôzne zaujímavé miesta, kde mali možnosť maximálneho športového vyžitia sa. Počas spomenutých šiestich turnusov deti navštívili a využili na denný športový program práve areáli v správe a to Areál netradičných športov a Areál hier Radosť Štrkovec. Venovali sa širokej škále zaujímavých športových disciplín.

Keďže počasie prialo, deti spolu s vedúcimi navštevovali kúpaliska Delfín a Tehelné pole. Okrem ružinovských areálov využili priestory detského ihriska na sídlisku Nová Doba, zaujímavou tiež bola návšteva fun parku v OC Cubicon. Spestrením a relaxom bolo pre deti premietanie v kine.

K najzaujímavejším výletom patrila návšteva Červený kameň s predstavením sokoliarov, návšteva zámku v Smoleniciach alebo atraktívny výlet do jaskyne Driny.

Základné fakty:

Termín :                               02. 07. 2018 – 10. 08. 2018

Počet turnusov :                6

Činnosť :                             športové hry, preliezky, atrakcie a výlety

Miesto :                               Areál hier Radosť Štrkovec, Bratislava

Účastníci :                           deti vo veku 7 – 14 rokov

Počet detí :                          270 detí

Andrej Pustay (RŠK, p. o.): „Tento rok bol mimoriadne úspešný. Do táborov sa prihlásilo neuveriteľné množstvo detí, čo svedčí o tom, že robíme tábory kvalitne a deti sa k nám radi vracajú. Bolo náročné vytvárať každý turnus niečo nové pre deti v tábore a preto treba poďakovať aj naším skvelým animátorom. Dúfam, že budúci rok bude rovnako úspešný ako bol tento rok.“