Streda, 27. september ,patrila utešenej športovej akcii pod názvom Spojme sa pre šport, ktorú organizuje RŠK, p.o. už tretí rok. Spojenie starej a mladej generácie dodáva podujatiu absolútne iný rozmer.

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p.o. sa opäť rozhodol pripraviť podujatie, ktoré bude búrať hranice, spájať, pre niektorých, možno nespojiteľné. Do projektu sa zapojilo 6 denných centier a domovov dôchodcov spolu so žiačkami a žiakmi I.stupňa na ZŠ Medzilaborecká.

V akcii sme mali možnosť vidieť denné centrá: DC Pošeň, DC Páričkova, DC Na Úvrati, DC Kaštielska. Ďalšími účastníkmi boli seniori z domova dôchodcov na Pažítkovej ulici a obyvatelia Ružinovského domova dôchodcov. Spolu so žiakmi ZŠ Medzilaborecká v tento deň športovalo viac ako 96 aktívnych účastníkov.

Jednotlivé športové disciplíny boli prispôsobené či už veku, alebo schopnostiam športovcov či už staršej, alebo mladšej generácie. Hod na basketbalový kôš, práca s florbalovou hokejkou (slalom), kop na bránku a šípky…disciplíny, ktoré zaujali všetkých zúčastnených.

Veľká vďaka patrí ZŠ Medzilaborecká, jej žiakom a v neposlednom rade všetkým seniorom, ktorých športové výkony by dokázali zahanbiť nejedného aktívneho mladého človeka.

Ďakujeme a tešíme sa opäť o rok.