RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. pokračuje v úspešných projektoch škôlky plávania, lyžovania a samozrejme korčuľovania.  Štvrtok 7. februára, sa slávnostným karnevalom skončil tretí turnus, ktorého súčasťou boli materské školy Miletičová, Gemerská, Haburská 4, Félix, Budovateľská a Velehradská.

Tretieho turnusu sa zúčastnilo až 157 detí z vyššie spomenutých materských škôl. Detúrence rozdelené do výkonnostných skupín sa počas desiatich výučbových hodín zoznamovali s čarom korčuľovania.  Všetky hodiny prebiehali pod vedením kvalitných certifikovaných trénerov. Škôlkári boli teda v tých správnych rukách. Počas poslednej hodiny mali rodičia možnosť pozrieť si svoje ratolesti, ktoré boli odeté v rôznych zaujímavých maskách a kostýmoch.

Posledný turnus začína už v utorok 12 .februára. Svoje korčuliarske umenie si budú cibriť  detičky z materských škol Vietnamská, Piesočná, Šťastná, Stálicova, Haburská 6, Palkovičová.

Všetky informácie nájdete na našom facebook profile a samozrejme aj na našom webe:)