Pod vedením profesionálnych trénerov a pod dohľadom metodikov RŠK, p.o. sme aj v školskom roku 2015/2016 spustili úspešný projekt „Škôlka plávania“.

Počas 4 turnusov sa do projektu zapojilo viac ako 500 detí. Z neplavcov sa stali plavecké hviezdičky. Deti boli rozdelené do výkonnostných skupín, tak aby získali základy, prípadne sa zlepšili v tom, čo už vedia.  Profesionálni tréneri si svoje povinnosti plnili svedomito, o čom svedčí najmä počet detí, ktoré prekonali prvotný strach z vody a práve naopak získali istotu. Rodičia mali možnosť sledovať pokroky, ktoré ich ratolesti robia z hodiny na hodinu.

 Mgr. Martin Kováč (metodik RŠK, p.o.): „Vytvárame kvalitné výučbové podmienky pre škôlkárov z Ružinova. Materským školám ponúkame bezpečnú prepravu na miesto konania kurzov, vysoko profesionálnych trénerov a taktiež spôsob výučby. Určite v našich nárokov nepoľavíme a štandard, ktorý sme nastavili  budeme striktne dodržiavať. Ide nám o kvalitu a samozrejme dodržiavanie bezpečnosti.“

V školskom roku 2016/2017 štartujeme s prvým turnusom už v septembri.

IMG_5436 IMG_5437