S koncom školského roku sa nám skončil projekt miniolympiád. V mesiacoch máj – jún absolvovalo takmer 2000 detí z Ružinova športové dopoludnia, ktoré sa im snažili priblížiť atmosféru „dospeláckych“športových podujatí.

Každá jedna miniolympiáda mala jasný scenár. Okrem športového charakteru podujatia bolo snahou obohatiť škôlkárov aj o športové vedomosti. Pred samotným športovaním boli detičky nastúpené, museli zložiť  sľub, vešala sa  vlajka, spievala sa hymna. Podľa počtu tried v jednotlivých materských školách bol stanovený konkrétny počet športových disciplín.  Jednotlivé stanovištia boli pripravené tak, aby z nich mali detičky radosť a zároveň aby ich to aj športovo obohatilo.

Na správnosť plenia športových úloch dozerali na každej disciplíne športoví animátori. Po absolvovaní všetkých disciplín sa vyhodnocovali v každej z tried traja najlepší športovci na základe dosiahnutých výsledkov. Tí bolo honorovaní medailami na stupňoch víťazov. Je samozrejmé, že všetky detičky sa snažili a dávali zo seba maximum. Práve preto každý účastník dostal sladkú odmenu a diplom na pamiatku.

Ďakujeme  už teraz sa tešíme na športové výkony v školskom roku 2017/2018.

Martin Kováč (metodik RŠK, p.o.): “ V prvom rade nás teší, že projekt miniolympiád si našiel pevné miesto v kalendároch materských škôl. Veľká vďaka patrí pani riaditeľkám, pani učiteľkám a samozrejme všetkým detičkám. Je vidieť, že športovanie ich baví, o čom svedčí účasť v jednotlivých škôlkach. Počty sú naozaj zaujímavé, navštívili sme 18 materských škôl a do športovania sa zapojilo takmer 2000 detí vo veku 4 – 6 rokov.“