RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p.o. vo svojich aktivitách kladie dôraz aj  na našich najmenších. Pre materské školy pripravuje dlhodobé celoročné kurzy. Porozprávali sme sa sa s Mgr. Martinom Kováčom, metodikom RŠK, p.o.

Prezraďte nám, aké aktivity ste pripravili pre materské školy v tomto roku 2016/2017?

„Tradične sme spustili kurz „Škôlka plávania“, „Škôlka korčuľovania“ a taktiež pripravujeme na mesiac január „Kurz lyžovania“.“

Priblížte nám jednotlivé kurzy, ktoré detičky z materských škôl navštevujú. Začnime kurzom „Škôlka plávania“.

„V septembri sme odštartovali prvým turnusom „Škôlky plávania“. Do tohto projektu sa zapojilo takmer 120 detí. Tie absolvovali 45 minútové kurzy dva krát do týždňa, v dátume 13.9. 2016 – 11.10 . 2016. Dôležitá je pre nás kvalita výučby, preto dbáme na to, aby skupina, ktorú má v opatere tréner, nemala viac ako 10 detí. Prioritou je pre nás bezpečnosť.  Spolupracujeme s kvalitnými profesionálnymi trénermi, ktorých práca je pre nich zároveň poslanie, čo možno vidieť aj na výsledkoch, ktoré máme. Ďalší turnus štartujeme 28. marca 2017. V pláne máme 3 jarno – letné kurzy do ktorých sa celkovo zapojí 14 materských škôl.“

……prejdime na kurz „Škôlka korčuľovania“ 

„Korčuľovanie nám začína vždy koncom októbra. Podobne tomu bolo aj tento školský rok. Absolvovali sme zatiaľ jeden veľmi vydarený turnus, do ktorého sa zapojilo 9 materských škôl. Detičky rozdelené do 10 členných výkonnostných skupín absolvovali  v dátumoch 25.10 – 8.12  desať výučbových hodín, kde sa postupne učili základy korčuľovania. Tak ako býva zvykom, o deti, podobne ako pri plávaní, aj tu sa starali profesionálni tréneri. Svoje skúsenosti im odovzdávali bývalí profesionálni hokejisti, či momentálni aktívni tréneri. V mesiacoch január  – marec plánujeme  ešte tri kurzy.“

…………a nakoniec hor sa na lyže. Prezraďte nám kde, kedy a s kým.

„Tento populárny kurz, je organizačne viac náročnejší, keďže nevyužívame naše možnosti a sme mimo hlavného mesta. Je to však príjemná zmena nie len pre detičky, ktoré lyžiarsky absolvujú, ale aj pre pani učiteľky a animátorov. V januári absolvujeme 3 turnusy v malebnej dedine Terchová s takmer 110 deťmi. Lyžiarsky kurz bude prebiehať postupne v troch 6 -dňových turnusoch od 15.1. 2017 – 30.1. 2017.“

Čo dodať na záver?

„Priblížením aktivít RŠK, p.o. pre materské školy, by sme radi poukázali na fakt, že deťom, aj tým najmenším, šport chutí, majú ho radi a nás teší, že môžme touto formou rozvíjať ich talent.“