Po veľmi úspešnom prvom turnuse, kedy sa detičky z MŠ Habarka a MŠ Stálicova učili základom lyžiarskeho umenia, sa na svahoch v obci Hronec pri Brezne skončil nemenej úspešný druhý turnus.

Viac ako 32 detí z materských škôl Exnárova a Šťastná absolvovalo intenzívny lyžiarsky kurz, kde nechýbalo športové vyžitie, ale aj kopec zábavy a rôznych vedomostných aktivít. Štruktúra dní v jednotlivých turnusoch sa nemení. To znamená detičky sa v doobedných a poobedných hodinách premenili z pokojne sa hrajúcich škôlkárov na špičkových športových lyžiarov, reprezentantov Slovenska a podvečer si užili veľké množstvo zábavy.

Počas dvoch turnusov RŠK, p.o. umožnilo získať  lyžiarske základy takmer 100 detičkám predškolského veku. Skvelý lyžiarsky inštruktori a animátori pripravili v skutku neobyčajný športový zážitok. Inak tomu nebude ani v práve prebiehajúcom treťom turnuse.