Od nedele sa na svahoch v obci Hronec, neďaleko Brezna, učili lyžovať detičky z materskej školy Habarka a Stálicová.  Viac ako 65 detí pod vedením profesionálnych inštruktorov spoznávalo kúzlo brázdenia krásnych zasnežených svahov na lyžiach. Niektorým to išlo lepšie, niektorým horšie, podstatné však bolo, že na tvárach detí bolo vidieť chuť a odhodlanie popasovať sa s danou situáciou čo najlepšie. Nechýbal úsmev a dobrá nálada.

Denný harmonogram bol štandardne rovnaký počas celého turnusu. Lyžovalo sa v doobedných a poobedných hodinách. Keďže bolo počasie skvelé, nič nebránilo pobytu na svahu čo najdlhšie. V podvečerných hodinách sa detí ujali animátori, ktorí pripravili zaujímavý  a pestrý program.

Ďakujeme všetkým účastníkom prvého turnusu. Pevne veríme, že lyžovanie sa pre deti stane neoddeliteľnou súčasťou zimných radovánok.

Dnes, 19. januára nám začal turnus číslo 2. Informácie prinesieme na našich FB profiloch a taktiež tu na webe.