RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. pripravil pre materské školy lyžiarsky kurz. Detailne sme sa o tejto myšlienke porozprávali s metodikom RŠK, p. o. Martinom Kováčom, ktorý šéfoval celému projektu.

Pre aké prostredie ste sa tento rok rozhodli?

Možností na výber bolo neúrekom. Snažili sme sa skĺbiť viacero faktorov dokopy. Pre malebnú dedinu Terchová rozhodol fakt nie len geografický, ale aj praktický a to z viacerých dôvodov. V hoteli Gavurky sme našli ideálne priestory a taktiež možnosti prestravovať a ubytovať konkrétny počet detí. Ideálna bola aj kombinácia hotel a svah. Obrovským plusom bola aj náročnosť svahu. Sklon a dĺžka boli akoby ušité na náš projekt škôlky lyžovania. Aj po konzultáciách a rozhovoroch s pani učiteľkami, detičkami a v neposlednom rade aj s rodičmi musím skonštatovať , že stravovacie a ubytovacie možnosti hotela boli na vysokej úrovni.

 Koľko detí sa celkovo zapojilo do lyžiarskych kurzov?

Celkovo sa do projektu zapojilo päť materských škôl z našej mestskej časti. Účasť detí sa blížila k stovke. Presnejšie sme učili lyžovať 98 detí. Obojstranná spokojnosť nám ukázala, že tento projekt má zmysel.  

Aký mali detičky denný harmonogram?

Aj napriek tomu, že sa jednalo o škôlkárov, snažili sme sa vyhnúť stereotypu. Prvotným cieľom bolo odbúrať strach z lyžovania a dosiahnuť u začiatočníkov základy a u pokročilejších vypilovať techniku a chuť do jazdenia. Takže hlavným bodom programu bolo lyžovanie. Podľa počasia a podľa fyzickej pripravenosti detičiek sa program lyžovania rozdeľoval na doobedie a poobedie. Večer sa v hotelovej spoločenskej miestnosti odohrávali rôzne zaujímavé kvízy, karneval, či detská škôlkárska diskotéka. Denný harmonogram bol síce náročný, ale zaujímavý a aj poučný.

Mali možnosť škôlkári vidieť aj čosi z tohto nádherného kraja?

Samozrejme, naše krásne Slovensko treba spoznávať už v rannom veku. Preto sme sa rozhodli pre návštevu Jánošíkovho múzea, taktiež mali deti možnosť vidieť nádherný drevený betlehem. Okrem náučných výletov bol na programe deň stavania snehuliakov a nechýbala ani poriadna terchovská guľovačka.

 Čo dodať na záver?

Veľká vďaka patrí personálu hotela Gavurky, taktiež naším inštruktorom a samozrejme pani učiteľkám. Ďalší úspešný ročník je za nami a už teraz vieme že ten nasledujúci rok bude ešte zaujímavejší.