S blížiacim sa koncom školského roka 2018/2019 finišujú rôzne celoročné projekty pre materské a základné školy. V pondelok, 3. júna sa uskutočnilo posledné kolo RUŽINOVSKEJ ŠPORTOVEJ LIGY ŽIAKOV (RŠLŽ). Počas celého školské roka súperili žiaci ružinovských základných škôl nie len v jednotlivých športoch, ale aj o celkové prvenstvo v tejto dlhodobej súťaži.

Do RŠLŽ sa počas roka zapojilo 10 základných škôl, ktoré poslali do súťažných disciplín 712 žiakov a žiačok. V jednotlivých kolách sa súťažilo o „Majstra Ružinova“ v rôznych športoch. V tomto školskom roku to boli turnaje vo florbale, vybíjanej, basketbale, futbale a atletickom trojboji. Možnosť dostali žiaci a žiačky druhé stupňa, teda 5. – 9 ročník ZŠ. Aby sa zotreli vekové rozdieli, športujúce deti boli rozdelené na vekové kategórie (mladší a starší), čo zodpovedalo hlavnému motívu projektu, ktorým je bezpochyby fair play.

Majster Ružinova a celkový víťaz

Základné školy zapojené do projektu zbierali počas celého roka body do rebríčka za umiestnenia v jednoltivých kolách. Okrem celkového víťaza sme spoznali „Majstra Ružinova“ vo florbale, vybíjanej, basketbale, futbale a atletickom trojboji.

Družstvá získavali v jednotlivých športoch body, ktoré po ich spočítaní určili celkového „Majstra Ružinova“. Najviac bodov získala ZŠ Mierová. Druhé miesto obsadila SŠ sv. Vincenta de Paul. Na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Ostredková.

Pozitívna spätná väzba je najväčšie poďakovanie

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. sa snaží pozitívne vplývať na mladých ľudí prostredníctvom športu. Veľkým prínosom je kladný vzťah s riaditeľmi, učiteľmi telesných výchov, ktorí sa do našich projektov zapájajú. Naším hnacím motorom pri príprave športových podujatí sú aj pozitívne reakcie.

Učiteľka telesnej výchovy zo SŠ sv. Vincenta de Paul:Radi sa zapájame do turnajov, lebo úroveň je vysoká. Sme taktiež radi za konfrontácie s ostatnými školami a aspoň vieme, kde musíme popracovať. Ešte raz ďakujeme za RŠLŽ a tešíme sa na ďalší školský rok.“

Metodik RŠK, p. o. Andrej Pustay: „Posledné roky vidíme progres v zapájaní sa škôl a ich žiakov do súťaží. V ročníku 2015/2016 to bolo len 440 detí a tento ročník sa zapojili do súťaží až 712 detí. Máme z toho obrovskú radosť a dúfame, že úroveň RŠLŽ bude aj naďalej rásť.“

Celkové vyhodnotenie a tabuľka 2018/2019

Zhodnotenie RŠLŽ 2018-2019

Fotogaléria: