RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p.o., pripravil  počas mesiaca január tri turnusy lyžiarskych kurzov pre materské školy z Ružinova. Takmer 130 detí sa postavilo na svah v obci Hronec neďaleko Brezna. Do projektu sa zapojili škôlky Exnárova, Bancíkova, Šťastná, Habarka a Stálicova.