Jedným z úspešne ukončených projektov RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU,p. o., je aj kurz korčuľovania. Na ružinovskom zimáku Vladimíra Dzurilu sme ponúkli možnosť deťom vo veku 6 – 15 rokov zdokonaliť sa v korčuľovaní na ľade.

Mesiac apríl bol posledným, kedy sa deti mali možnosť do kurzu prihlásiť a zúčastniť sa ho. Prvý turnus kurzu korčulovania sme spustili v septembri. Počas štyroch turnusov absolvovalo výučbu 179 detí v spomínanom veku 6 – 15 rokov. Sme veľmi radi, že sme zaznamenali až 20% nárast oproti minulému školskému roku.

A ako vyzerajú samotné hodiny kurzov? Ako to býva zvykom, deti boli rozdelené do výkonnostných skupín, kde sa pod vedením profesionálnych trénerov venovali činnostiam, ktoré zodpovedali danému stupňu obtiažnosti. Po úvodnom rozkorčuľovaní deti začali s jednotlivými cvičeniami podľa náročnosti. V mnohých prípadoch chceme, aby to deti bavilo a preto pristupujeme k rôznym cvičeniam formu zábavy s cieľom naučiť, ale aj  nadchnúť.

V školskom roku 2019/2020 opäť otvoríme kurzy podobne ako teraz  v štyroch turnusoch. Predpokladaný začiatok  turnusov bude v polovici septembra. O začatí krúžkov a kurzov sa záujemcovia dozvedia nielen z plagátov na našich strediskách, ale aj z našej webovej stránky či Ružinovského echa.

Ing. Andrej Pustay (RŠK,p. o.): „Som veľmi rád, že tento kurz je tak obľúbený. Často krát je počuť pozitívna spätná väzba od rodičov nielen na trénerov, ale aj na RŠK, p. o. ako také. Rodičia sú radi, že niečo takéto vôbec robíme a hlavne v akej kvalite to robíme. Samozrejme je to zaväzujúce a preto chceme aj v ďalšom školskom roku napredovať. Za každú pozitívnu či negatívnu reakciu sme radi, lebo vieme čo robíme dobre a čo je treba zlepšiť.“