S blížiacim sa koncom školského roka 2016/2017, sa nám končia dlhodobé športové podujatia RŠK, p.o..Štvrtok 18.máj patril záverečnému kolu RŠLŽ  o „Majstra Ružinova“ vo futbale, ktoré sa konalo v Areáli netradičných športov.

Záverečného kola sa v krásnom slnečnom počasí zúčastnilo 10 školských futbalových teamov (ZŠ Nevädzová, ZŠ Borodáčova, ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Pavla Marcelyho, ZŠ Ružová dolina, ZŠ Vrútocká, ZŠ Ostredková, ZŠ Mierová, SŠ sv. Vincenta de Paul, ZŠ Kulíškova), ktoré predviedli svoje kvality. Systém súťaže bol jasný a jednoduchý. Jednotlivé družstvá boli rozdelené do dvoch 5 členných skupín. Víťazi postúpili do záverečného finálového duelu, druhý zo skupiny si zahrali o celkové tretie, respektíve Štvrté miesto.

Zaujímavý moment nastal, pri záverečnom vyhodnotení. Na základe spočítania bodov z oboch kôl, vzišiel celkový víťaz turnaja o Majstra Ružinova vo futbale. Bolo to veľmi napínavé, pretože prvé tri družstvá mali zhodný počet získaných bodov. Na základe vopred stanovených pravidiel, sa v prípade rovnosti bodov, prihliadalo na lepšie umiestnenie družstiev v oboch kolách. Najlepšie v tomto systéme obstála ZŠ Pavla Marcelyho, ktorá získala titul.

Vyhodnotenie turnaja RŠLŽ O MAJSTRA RUŽINOVA vo futbale:

Ukončenie turnaja v kategórii Mladší:

1. miesto = ZŠ Mierová

2. miesto = ZŠ Nevädzová

3. miesto = ZŠ Medzilaborecká

Celkové výsledky:

1. miesto = ZŠ Pavla Marcelyho

2. miesto = ZŠ Ostredková

3. miesto = ZŠ Medzilaborecká

Ceny = Víťazné družstvá dostali poháre, diplomy, športový materiál a sladkú bonbonieru.

 Andrej Pustay (RŠK, p.o., riaditeľ turnaja): „Futbalový turnaj je najobľúbenejším turnajom v rámci RŠLŽ a bolo to vidieť aj na účasti škôl. Som rád, že nám vyšlo krásne počasie, ktoré podporovalo dobré výkony. Zápasy boli plné nasadenia a niekedy to vyzeralo ako na bojisku. Museli sme ošetrovať zopár odrenín, ale nebolo to nič vážne. Samotní hráči už pri ošetrovaní sa pýtali znovu na ihrisku, aby pomohli svojmu družstvu. Som rád, že RŠK, p. o. napomáha takémuto zdravému súťaženiu.“